forbot
  • TOO «Karagandinskij myasokombinat № 1»
  • Danh mục hàng

Danh mục hàng

Giò, chả
Đang có sẵn 
Nhóm: Giò, chả
Giò, chả
Đang có sẵn 
Nhóm: Giò, chả
Giò, chả
Đang có sẵn 
Nhóm: Giò, chả
Giăm bông
Đang có sẵn 
Nhóm: Giăm bông
Giăm bông
Đang có sẵn 
Nhóm: Giăm bông
Giò, chả
Đang có sẵn 
Nhóm: Giò, chả
Xúc xích to, nhiều mỡ sardella 
Đang có sẵn 
Nhóm: Xúc xích to, nhiều mỡ sardella 
Xúc xích
Đang có sẵn 
Nhóm: Xúc xích
Xúc xích
Đang có sẵn 
Nhóm: Xúc xích
Giò chả
Đang có sẵn 
Nhóm: Giò chả
Thịt hun khói
Đang có sẵn 
Nhóm: Thịt hun khói
Thịt lăn
Đang có sẵn 
Nhóm: Thịt lăn
Giò, chả
Đang có sẵn 
Nhóm: Giò, chả
Giò, chả
Đang có sẵn 
Nhóm: Giò, chả
Giò, chả
Đang có sẵn 
Nhóm: Giò, chả

Mô tả

Danh mục hàng TOO «Karagandinskij myasokombinat № 1», Kazakhstan, - trang của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ, các chi tiết của doanh nghiệp – địa chỉ, số điện thoại, số fax. hàng hóa và dịch vụ